Zdaňovanie príjmu z predaja nehnuteľnosti

Pridané 27.02.2017

Predali ste v roku 2016 nehnuteľnosť? Blíži sa termín na podanie daňových priznaní k dani z príjmov. Podlieha Váš príjem z predaja zdaneniu? Musíte do konca marca podať daňové priznanie?

 

V zmysle zákona o dani z príjmov je aj príjem z predaja nehnuteľnosti príjmom, ktorý podlieha zdaneniu alebo môže byť od zdanenia oslobodený po splnení určitých podmienok.

 

Aby ste si splnili svoje povinnosti voči štátu a nevystavili sa riziku pokuty zo strany finančných orgánov, treba si uvedomiť, či je Váš príjem od dane oslobodený alebo nie. To je celkom jednoduché.

Stačí ak si odpoviete na otázku „kedy ste nadobudli nehnuteľnosť, ktorú ste predali?“  

    Nadobudli = kúpili, dostali, zdedili, ....

Moment nadobudnutia dokladuje:

 • zápis vlastníctva na katastri nehnuteľností ( dátum na LV)
 • v prípade nadobudnutia vlastníctva dedením je to smrť poručiteľa

  Najprv teda dobrá správa:

Váš príjem z predaja je od dane oslobodený = Daň neplatíte a ani nepodávate daňové priznanie, ak ste vlastníkom nehnuteľnosti min. 5 rokov.

 

A teraz ako si poradiť so zdanením príjmu z predaja, ak ste predali nehnuteľnosť a:

1. Jej vlastníkom ste boli menej ako 5 rokov,

Váš príjem oslobodený nie je a ste povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň z príjmu vo výške 19% a súčasne odvody do zdravotnej poisťovne vo výške 14%.

Dôležité bude správne určiť základ dane, teda sumu, z ktorej budete daň počítať. Tú si môžete výrazne znížiť o výdavky, ktoré Vám zákon povoľuje. A preto čítajte ďalej.

 

2. Ako je to s nehnuteľnosťou, ktorú ste zdedili?

→ Ak ste zdedili nehnuteľnosť od niekoho, kto bol s Vami v priamom príbuzenskom vzťahu ( manžel, manželka, rodičia, súrodenci a podobne ) a túto nehnuteľnosť ste predali, tento príjem je od dane z príjmov oslobodený. Avšak len vtedy, ak ten, od koho ste nehnuteľnosť zdedili, bol jej vlastníkom min. 5 rokov. Prípadne sa vaša doba vlastníctva sčíta s dobou, kedy vlastnil nehnuteľnosť ten, od koho ste ju zdedili.

→ Ak ste nadobudli nehnuteľnosť dedením v inom než priamom rade (napr. brat po zosnulom bratovi, ktorý nemal deti ani manželku, atď...), ste pri prípadnom predaji povinný platiť daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti v prípade, že nehnuteľnosť nevlastníte ako dedič aspoň 5 rokov.

 

3. Čo ak Vám nehnuteľnosť niekto daroval?

Ak ste predali nehnuteľnosť, ktorú Vám niekto daroval, darovanie od povinnosti platiť daň z príjmu oslobodené nie je. V tomto prípade sa postupuje podľa toho, ako dlho bol vlastníkom nehnuteľnosti ten, čo Vám ju daroval.

Daň platíte zo sumy, za ktorú ste darovanú nehnuteľnosť predali, avšak môžete si ju znížiť o hodnotu, za ktorú ste nehnuteľnosť získali ako dar. Tu je potrebné vychádzať zo znaleckého posudku nehnuteľnosti v čase darovania, prípadne z hodnoty, ktorá je uvedená v darovacej zmluve.

 

4. Zníženie daňovej povinnosti

    Svoju daňovú povinnosť si však môžete znížiť a to o hodnotu, za ktorú ste nehnuteľnosť nadobudli a o hodnotu  nákladov, ktoré ste vynaložili na technické zhodnotenie nehnuteľnosti ( rekonštrukciu ). 

Môžu to byť:

 • výdavky spojené s rekonštrukciou nehnuteľnosti
 • odmenu znalca, advokáta,
 • províziu realitnej kancelárie
 • a iné náklady, musíte však mať doklad o ich zaplatení

 

Toto však musíte riadne dokladovať. Kúpnu cenu, za ktorú ste nehnuteľnosť kúpili dokladujete kúpnou zmluvou alebo znaleckým posudkom v prípade darovania, či hodnotou uvedenou v darovacej zmluve. Výdavky na rekonštrukciu dokladujete bločkami a faktúrami.

 

Ak ste predali nehnuteľnosť, ktorú ste nadobudli na základe hypotekárneho úveru a máte povinnosť príjem z predaja zdaniť, odpočítať si môžete tiež

 • úroky z úveru
 • poplatky za zrušenie úverovej zmluvy
 • poplatky za predčasné splatenie úveru
 • vedenie úverového účtu
 • zriadenie záložného práva

 

5. Ako podať daňové priznanie

V prípade, že máte povinnosť podať daňové priznanie na daň z príjmu z prevodu nehnuteľnosti ( t.j. z predaja nehnuteľnosti ), budete vypĺňať tlačivo typu B, kde uvediete všetky svoje príjmy, teda aj tie zo zamestnania.

Daňové priznanie podávate najneskôr 31.03.2017, na príslušnom daňovom úrade a v tento deň musíte najneskôr aj zaplatiť daň.

Ak je Váš príjem od dane oslobodený, daňové priznanie nepodávate. Ak však oslobodený nie je, podávate daňové priznanie aj v prípade, že vypočítaná daň alebo základ dane bude 0,- eur.

 

6. Ako zaplatiť zdravotné odvody
 

Údaje, ktoré ste uviedli v daňovom priznaní, zašle daňový úrad príslušnej pobočke zdravotnej poisťovne a tá následne vykoná sama ročné zúčtovanie poistného. V daňovom priznaní je "kolónka" - príjem z predaja nehnuteľnosti, takže zdravotná poisťovňa sa dozvie, aký ste mali z predaja nehnuteľnosti príjem.

    Ročné zúčtovanie poistného vykoná zdravotná poisťovňa.

Ak zdravotná poisťovňa zistí, že máte nedoplatok na poistnom, vydá výkaz nedoplatkov, kde okrem iného uvedie aj sumu dlžného poistného, ktorú máte zaplatiť najneskôr do 45 dní.

Viac informácií nájde Váš účtovník aj na stránke Finančnej správy

https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/zivotn/predaj-nehnutelnosti

 

Ing. Adriana Hoferová, realitný poradca Reality Hofer

reality Hofer

Tlačiť stránku

Sociálne siete
Nechajte si posielať rady z našej poradne

Ak nám necháte svoju mailovú adresu, pošleme Vám každý nový článok alebo video, ktorý sem pridáme. A vy tak neprídete o zaujímavé informácie, ktoré by mohli byť dôležité pre Vaše bývanie.

Realitná poradňa

 

Vašu emailovú adresu spracúvame za účelom odosielania poradenských článkov a videí z oblastí predaja nehnuteľností na základe Vášho súhlasu. V zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov Vaše osobné údaje chránime podľa týchto zásadNebojte sa, Vaše údaje sú u nás v bezpečí a neposkytujeme ich tretím osobám. Svoj súhlas s ich spracovávaním môžete kedykoľvek odvolať. 

Zdieľať článok

 
 

      © 2017 - Realitná poradňa Reality Hofer
Digitální obchodník